Aspose.Gis.Formats.Kml

Aspose.Gis.Formats.Kml ad alanı, KML biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
KmlDriver KML formatı için bir sürücü
KmlOptions KML formatı için sürücüye özel seçenekler.