Aspose.Gis.Formats.Kml

Aspose.Gis.Formats.Kml ad alanı, KML format. ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
KmlDriverKML formatı için bir sürücü
KmlOptionsKML formatı için sürücüye özgü seçenekler.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
AltitudeModesKML geometrileri için Yükseklik modu.