Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange

Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange ad alanı, MapInfo Değişim Formatı ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
MapInfoInterchangeDriver MapInfo Değişim Formatı için bir sürücü.
MapInfoInterchangeOptions MapInfo Değişim formatı için sürücüye özel seçenekler.