TextStringAttribute

MapInfoInterchangeOptions.TextStringAttribute property

‘Metin’ grafik nesnesinin metnini temsil eden özniteliğin adını belirtir.

public string TextStringAttribute { get; set; }

Notlar

MapInfo Değişim Biçimi, ‘Metin’ türünde bir grafik nesnesini belirtir. ‘Metin’ grafik nesnesi, bir haritadaki bir etiketi temsil eder. ‘Metin’ grafik nesnelerini as a olarak dışa aktarıyoruzFeature ile birliktePolygon etiketi sınırlayan geometri. Etiketin metni şu şekilde dışa aktarılır:FeatureAttribute . Bu özellik, etiket metnini dışa aktarmak için kullanılan özniteliğin adını belirtir. Varsayılan değer"Metin dizesi" .

Ayrıca bakınız