Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab

Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab ad alanı, MapInfo Tab format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
MapInfoTabDriverMapInfo Sekmesi formatı için bir sürücü.
MapInfoTabOptionsMapInfo Tab formatı için sürücüye özgü seçenekler.