Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab

Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab ad alanı, MapInfo Sekme biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
MapInfoTabDriver MapInfo Sekmesi formatı için bir sürücü.
MapInfoTabOptions MapInfo Sekmesi formatı için sürücüye özel seçenekler.