Aspose.Gis.Formats.OsmXml

Aspose.Gis.Formats.OsmXml ad alanı, OSM XML biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
OsmXmlDriver OSM XML formatı için bir sürücü.
OsmXmlOptions OSM XML formatı için sürücüye özel seçenekler.