Aspose.Gis.Formats.PostGis

Aspose.Gis.Formats.PostGis ad alanı, PostGIS veritabanıyla çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
PostGisDriver PostGIS veritabanı için bir sürücü.
PostGisOptions PostGis formatı için sürücüye özel seçenekler. Şu anda, sürücü hiçbir özelleştirilebilir seçenek sunmamaktadır.