Aspose.Gis.Formats.PostGis

Aspose.Gis.Formats.PostGis ad alanı, PostGIS veritabanıyla çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
PostGisDriverPostGIS veritabanı için bir sürücü.
PostGisOptionsPostGis formatı için sürücüye özgü seçenekler. Şu anda sürücü hiçbir özelleştirilebilir seçenek sunmuyor.