PostGisDriver

PostGisDriver class

PostGIS veritabanı için bir sürücü.

public class PostGisDriver : DatabaseDriver

yöntemler

İsim Tanım
override OpenDataset(IDbConnection) Veri kümesini açar.

Ayrıca bakınız