Aspose.Gis.Formats.Shapefile

Aspose.Gis.Formats.Shapefile ad alanı, Shapefile format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
ShapefileDriverShapefile formatı için bir sürücü.
ShapefileOptionsShapefile formatı için sürücüye özgü seçenekler. Şu anda, sürücü hiçbir özelleştirilebilir seçenek sunmuyor.