Aspose.Gis.Formats.Shapefile

Aspose.Gis.Formats.Shapefile ad alanı, Shapefile biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ShapefileDriver Shapefile formatı için bir sürücü.
ShapefileOptions Shapefile formatı için sürücüye özel seçenekler. Şu anda, sürücü hiçbir özelleştirilebilir seçenek sunmamaktadır.