Aspose.Gis.Formats.SqlServer

Aspose.Gis.Formats.SqlServerad alanı, SQL Server ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
SqlServerDriver SQL Server veritabanı için bir sürücü.
SqlServerOptions SqlServer formatı için sürücüye özel seçenekler. Şu anda, sürücü hiçbir özelleştirilebilir seçenek sunmuyor.