Aspose.Gis.Formats.SqlServer

Aspose.Gis.Formats.SqlServerad alanı, SQL Server. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
SqlServerDriverSQL Server veritabanı için bir sürücü.
SqlServerOptionsSqlServer formatı için sürücüye özgü seçenekler. Şu anda, sürücü hiçbir özelleştirilebilir seçenek sunmuyor.