SqlServerDriver

SqlServerDriver class

SQL Server veritabanı için bir sürücü.

public class SqlServerDriver : DatabaseDriver

yöntemler

İsim Tanım
override OpenDataset(IDbConnection) Veri kümesini açar.

Ayrıca bakınız