Aspose.Gis.Formats.TopoJson

Aspose.Gis.Formats.TopoJson ad alanı, TopoJSON biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
TopoJsonDriver TopoJSON formatı için bir sürücü.
TopoJsonOptions TopoJSON formatı için sürücüye özel seçenekler.
TopoJsonTransform Bir TopoJSON dosyası yazarken koordinatları nicelemek için kullanılabilen bir dönüştürme nesnesi.