Aspose.Gis.Formats.TopoJson

Aspose.Gis.Formats.TopoJson ad alanı, TopoJSON format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
TopoJsonDriverTopoJSON biçimi için bir sürücü.
TopoJsonOptionsTopoJSON biçimi için sürücüye özgü seçenekler.
TopoJsonTransformBir TopoJSON dosyası yazarken koordinatları ölçmek için kullanılabilen bir dönüştürme nesnesi.