CanCreateLayers

TopoJsonDriver.CanCreateLayers property

Bu sürücünün vektör katmanları oluşturup oluşturamayacağını gösteren bir değer alır.

public override bool CanCreateLayers { get; }

Mülk değeri

true , eğer bu sürücü vektör katmanları oluşturabiliyorsa; aksi halde,false .

Ayrıca bakınız