TopoJsonDriver.CanOpenLayers

TopoJsonDriver.CanOpenLayers property

Bu sürücünün vektör katmanlarını açıp açamayacağını gösteren bir değer alır.

public override bool CanOpenLayers { get; }

Mülk değeri

true , eğer bu sürücü vektör katmanlarını açabiliyorsa; aksi takdirde,false .

Ayrıca bakınız