OpenLayer

OpenLayer(string, TopoJsonOptions)

Okuma için bir katman açar.

public VectorLayer OpenLayer(string path, TopoJsonOptions options)
Parametre Tip Tanım
path String Dosyanın yolu.
options TopoJsonOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiVectorLayer.

Ayrıca bakınız


OpenLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Okuma için bir katman açar.

public override VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parametre Tip Tanım
path AbstractPath Dosyanın yolu.
options DriverOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiVectorLayer.

Ayrıca bakınız


OpenLayer(AbstractPath, TopoJsonOptions)

Okuma için bir katman açar.

public VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, TopoJsonOptions options)
Parametre Tip Tanım
path AbstractPath Dosyanın yolu.
options TopoJsonOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiVectorLayer.

Ayrıca bakınız