SupportsSpatialReferenceSystem

TopoJsonDriver.SupportsSpatialReferenceSystem method

Belirtilen uzamsal referans sisteminin sürücü tarafından desteklenip desteklenmediğini belirler.

public override bool SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parametre Tip Tanım
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Mekansal referans sistemi.

Geri dönüş değeri

Belirtilen uzamsal referans sisteminin sürücü tarafından desteklenip desteklenmediğini gösteren Boole değeri.

Notlar

TopoJSON dosyasında uzamsal referans sistem bilgilerini saklamanın bir yolu olmadığından ve TopoJSON spesifikasyonu, TopoJSON dosyasındaki geometrilerin uzamsal referans sisteminin ne olduğunu belirtmediğinden, TopoJSON için desteklenen tek uzamsal referans sistemi ‘boş’tur.

Ayrıca bakınız