Class TopoJsonTransform

TopoJsonTransform class

Bir TopoJSON dosyası yazarken koordinatları ölçmek için kullanılabilen bir dönüştürme nesnesi.

public class TopoJsonTransform

yapıcılar

İsim Tanım
TopoJsonTransform(double, double, double, double) Yeni örneğini oluşturTopoJsonTransform .

Özellikleri

İsim Tanım
XScale { get; set; } X koordinatına uygulamak için ölçeklendirin.
XTranslate { get; set; } X koordinatına uygulamak için çevir.
YScale { get; set; } Y koordinatına uygulamak için ölçeklendirin.
YTranslate { get; set; } Y koordinatına uygulamak için çevir.

Notlar

Dönüştürme nesnesi hakkında daha fazla ayrıntı için TopoJSON spesifikasyonuna bakın.

Ayrıca bakınız