Aspose.Gis.Formats.XyzTile

Aspose.Gis.Formats.XyzTile ad alanı, XyzTile format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
XyzConnectionXyzTiles formatı için bir bağlantı.
XyzTilesBir XyzTiles erişim sağlarXyzTile nesneler.
XyzTilesDriverXYZ döşemeli web haritaları için bir sürücü.