Interface IGeometryCollection

IGeometryCollection interface

birIGeometryCollection birIGeometry bu, bir veya daha fazla geometriden oluşan bir koleksiyondur.

public interface IGeometryCollection : IEnumerable<IGeometry>, IEquatable<IGeometryCollection>, 
    IGeometry

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bu koleksiyondaki geometrilerin sayısını alır.
Item { get; }Bir alırIGeometry belirtilen dizinde.

yöntemler

İsimTanım
GetPointOnSurface()Bu koleksiyondaki yüzeylerden birinde olması garanti olan bir nokta bulur.
ReplacePolygonsByLines()Bu geometrinin çizgileri olarak temsil edilen çokgenleri alır.
ToEditable()Bu geometrinin düzenlenebilir bir kopyasını alır.
ToLinearGeometry()Varsayılanı kullanarak bu geometrinin yaklaşık veya eşdeğer eğri olmayan sürümünü alırhata payı .
ToLinearGeometry(double)Belirtilen geometriyi kullanarak bu geometrinin yaklaşık veya eşdeğer eğri olmayan versiyonunu alır.hata payı .

Ayrıca bakınız