IGeometryCollection.ReplacePolygonsByLines

IGeometryCollection.ReplacePolygonsByLines method

Bu geometrinin çizgileri olarak temsil edilen çokgenleri alır.

public IGeometryCollection ReplacePolygonsByLines()

Geri dönüş değeri

Poligon geometrisi olmayan bir geometri. Aşağıdaki dönüşüm uygulanır: Polygon s doğrusallaştırılır (şuna dönüştürülür:LineStringS)MultiPolygon s birleştirilirMultiLineStringS

istisnalar

istisnaşart
ArgumentOutOfRangeException

Ayrıca bakınız