Interface IMultiLineString

IMultiLineString interface

birMultiLineString tek boyutluGeometryCollection öğeleri olan LineString s.

public interface IMultiLineString : IMultiCurve

yöntemler

İsimTanım
ToEditable()Bu geometrinin düzenlenebilir bir kopyasını alır.

Ayrıca bakınız