Class Surface

Surface class

birSurface iki boyutlu geometrik bir nesnedir.

public abstract class Surface : Geometry, ISurface

Özellikleri

İsimTanım
CoordinateDimension { get; }Bunun için koordinat boyutlarının sayısını alırGeometry .
Dimension { get; }Bunun topolojik boyutunu alırGeometry .
abstract GeometryType { get; }Geometrinin türünü alır.
virtual HasCurveGeometry { get; }Bu geometrinin eğri (doğrusal olmayan) geometri olup olmadığını veya içerip içermediğini gösteren bir değer alır.
virtual HasM { get; set; }Bu örneğin M koordinatına sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.
virtual HasZ { get; set; }Bu örneğin Z koordinatına sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.
virtual IsEmpty { get; }Bu örneğin boş olup olmadığını gösteren bir değer alır.
IsSimple { get; }Bu örneğin SFA açısından basit olup olmadığını gösteren bir değer alır.
IsValid { get; }Bu örneğin geçerli olup olmadığını gösteren bir değer alır.
abstract SpatialReferenceSystem { get; set; }Bu örneğin SpatialReferenceSystem’ını alır. Bu özellik şu şekilde olabilir:null , SpatialReferenceSystem isknown. Yeni SpatialReferenceSystem ataması herhangi bir koordinat dönüşümü gerçekleştirmeyecek, sadece referans değişecek.

yöntemler

İsimTanım
AsBinary()Bu geometriyi İyi Bilinen İkili gösterimine çevirir.
AsBinary(WkbVariant)Bu geometriyi İyi Bilinen İkili gösterimine çevirir.
AsImage(Measurement, Measurement, Renderer, VectorSymbolizer)Bu geometriyi bir görüntü sunumuna aktarın.
AsImage(AbstractPath, Measurement, Measurement, Renderer, VectorSymbolizer)Bu geometriyi bir görüntü sunumuna aktarın.
AsImage(string, Measurement, Measurement, Renderer, VectorSymbolizer)Bu geometriyi bir görüntü sunumuna aktarın.
AsText()Bu geometriyi İyi Bilinen Metin temsiline çevirir.
AsText(WktVariant)Bu geometriyi İyi Bilinen Metin temsiline çevirir.
AsText(WktVariant, NumericFormat)Bu geometriyi İyi Bilinen Metin temsiline çevirir.
abstract Clone()Bu örneği klonlar.
CoveredBy(IGeometry)Bu geometrinin belirli bir geometri tarafından kapsanıp kapsanmadığını belirler.
Covers(IGeometry)Bu geometrinin belirli bir geometriyi kapsayıp kapsamadığını belirler.
Crosses(IGeometry)Bu geometri ile belirli bir geometrinin kesişip kesişmediğini belirler.
Difference(IGeometry)Belirtilen geometriyi bu geometriden çıkarır.
Disjoint(IGeometry)Bu geometrinin belirli bir geometriden ayrık olup olmadığını belirler.
GetArea()Bu geometrinin alanını hesaplar.
GetBuffer(double, int)Bu geometri etrafında bir tampon bölge hesaplar.
GetCentroid()Bu geometrinin ağırlık merkezini hesaplar.
GetConvexHull()Bu geometrinin dışbükey gövdesini hesaplar.
GetDistanceTo(IGeometry)Bu geometri ile belirli bir geometri arasındaki minimum mesafeyi hesaplar.
GetExtent()Bu geometrinin sınırlayıcı kapsamını hesaplar ve döndürür.
GetLength()Bu geometrinin uzunluğunu hesaplar.
abstract GetPointOnSurface()Bu yüzeyde olması garanti olan bir nokta bulur.
Intersection(IGeometry)Bu geometri ile belirtilen bir geometri arasında bir kesişim oluşturur.
Intersects(Extent)Bu geometrinin belirli bir kapsamla kesişip kesişmediğini belirler.
Intersects(IGeometry)Bu geometri ile belirli bir geometrinin kesişip kesişmediğini belirler.
Overlaps(IGeometry)Bu geometrinin belirtilen bir geometri ile örtüşüp örtüşmediğini belirler.
Relate(IGeometry, string)Bu geometrinin ve belirli bir geometrinin DE-9IM kesişim matrisinin sağlanan desenle eşleşip eşleşmediğini belirler.
ReplacePolygonsByLines()Bu geometrinin çizgileri olarak temsil edilen çokgenleri alır.
RoundM(int)M koordinatını belirtilen sayıda kesirli basamağa yuvarlar.
RoundXY(int)X ve Y koordinatlarını belirtilen sayıda kesirli basamağa yuvarlar.
RoundZ(int)Z koordinatını belirtilen sayıda kesirli basamağa yuvarlar.
virtual SetEmpty()Bunu yaparGeometry boş.
SpatiallyContains(IGeometry)Bu geometrinin uzamsal olarak belirli bir geometri içerip içermediğini belirler.
SpatiallyEquals(IGeometry)Bu geometrinin uzamsal olarak belirtilen bir geometriye eşit olup olmadığını belirler.
SymDifference(IGeometry)Bu geometri ile belirtilen bir geometri arasında simetrik bir fark oluşturur.
ToEditable()Bu geometrinin düzenlenebilir bir kopyasını alır. (2 methods)
ToEditable<T>()Bu geometrinin düzenlenebilir bir kopyasını alır.
ToLinearGeometry()Varsayılanı kullanarak bu geometrinin yaklaşık veya eşdeğer eğri olmayan sürümünü alırhata payı . (2 methods)
ToLinearGeometry(double)Belirtilen geometriyi kullanarak bu geometrinin yaklaşık veya eşdeğer eğri olmayan versiyonunu alır.hata payı . (2 methods)
override ToString()Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
Touches(IGeometry)Bu geometri ile belirli bir geometrinin birbirine değip değmediğini belirler.
Union(IGeometry)Bu geometriyi ve belirtilen bir geometriyi birleştirir.
Within(Extent)Bu geometrinin belirli bir kapsam içinde olup olmadığını belirler.
Within(IGeometry)Bu geometrinin belirli bir geometri içinde olup olmadığını belirler.

Ayrıca bakınız