Aspose.Gis.GeoTools.MapBuilder

Aspose.Gis.GeoTools ad alanı coğrafi araçları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
MapGeneratorOptionsYüzey veya alan üzerinde geometri üretme seçenekleri.
MapLayersGeneratorHarita katmanları oluşturucu