Aspose.Gis.GeoTools

Aspose.Gis.GeoTools ad alanı coğrafi araçları temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
GeoGeneratorVerilen düzlemlerde rastgele noktalar, çizgiler ve çokgenler üreteci.
GeometryOperationsGeometri işlemleri sınıfı, geometriler için ek coğrafi işleme algoritmaları sağlar.
LineGeneratorOptionsYüzey veya alan üzerinde üretim çizgilerinden seçenekler.
NearPointsCleanerOptionsBirbirine çok yakın noktaları silme seçenekleri.
PointGeneratorOptionsYüzey veya alan üzerinde üretim noktalarından seçenekler.
PolygonGeneratorOptionsYüzey veya alan üzerinde üretim çizgilerinden seçenekler.
SimplifySegmentsOptionsiçin seçeneklerSimplifySegments .
StarGeneratorOptionsiçin Jeneratöre özgü seçeneklerProducePolygons .

numaralandırma

numaralandırmaTanım
GeneratorPlacestarafından kullanılan nesne yerlerini açıklar.GeoGenerator .