Aspose.Gis.GeoTools

Aspose.Gis.GeoTools ad alanı, coğrafi araçları temsil eden sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
GeoGenerator Verilen düzlemlerde rastgele noktalar, çizgiler ve çokgenler oluşturucu.
GeometryOperations Geometri işlemleri sınıfı, geometriler için ek coğrafi işleme algoritmaları sağlar.
LineGeneratorOptions Yüzey veya alan üzerindeki üretim çizgilerinden seçenekler.
NearPointsCleanerOptions Birbirine çok yakın noktaları silme seçenekleri.
PointGeneratorOptions Yüzey veya alan üzerindeki üretim noktalarından seçenekler.
PolygonGeneratorOptions Yüzey veya alan üzerindeki üretim çizgilerinden seçenekler.
SimplifySegmentsOptions için seçeneklerSimplifySegments .

numaralandırma

numaralandırma Tanım
GeneratorPlaces tarafından kullanılan nesne yerlerini açıklar.GeoGenerator .