Enum GeneratorPlaces

GeneratorPlaces enumeration

tarafından kullanılan nesne yerlerini açıklar.GeoGenerator .

public enum GeneratorPlaces

değerler

İsimDeğerTanım
Random0Yerler rastgele.
Regular1Merkezlerdeki yerler

Ayrıca bakınız