Aspose.Gis.Raster.Web

Aspose.Gis.Raster.Web ad alanı, web çarpıtma ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
WebTile Soyut Web Döşeme Modeli.
WebTiles Web döşemelerine erişim sağlar.