WebTile

WebTile class

Soyut Web Döşeme Modeli.

public abstract class WebTile

Özellikleri

İsim Tanım
abstract CellX { get; } Bir karonun X-Sütunu.
abstract CellY { get; } Bir döşemenin Y Sırası.

yöntemler

İsim Tanım
abstract AsPath() Kutucuk içeriğini bir dosyanın URL’si veya Yolu olarak sunar.
abstract AsRaster() Kutucuk içeriğini Raster katmanı olarak sunar.
abstract GetExtent() Bu katmanın uzamsal bir kapsamını sunar.

Ayrıca bakınız