WebTile.CellX

WebTile.CellX property

Bir döşemenin X Sütunu.

public abstract int CellX { get; }

Ayrıca bakınız