Aspose.Gis.Raster

Aspose.Gis.Raster ad alanı, tarama biçimleriyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
RasterBand Bir tarama Bandı hakkında veri içerir.
RasterCellSize Bir haritadaki raster hücrenin boyutunu, ölçeğini ve dönüşünü açıklar.
RasterLayer Bir tarama katmanını temsil eder.
RasterReadExpression İfadeyi okuyan bir temsilciyi temsil eder.
RasterRect Raster hücre bloğu.
RasterStatistics Herhangi bir tarama katmanının istatistikleri.
WarpOptions Raster çarpıtma seçenekleri.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IRasterBand Bir tarama bandıyla ilgili meta verileri içerir.
IRasterCellSize Bir haritadaki raster hücrenin boyutunu, ölçeğini ve dönüşünü açıklar.
IRasterValues Raster bantların değerlerine erişim sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
BandTypes Raster bant türleri.