Aspose.Gis.Relationship.Joins

Aspose.Gis.Relationship.Joins ad alanı, katmanlara katılmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
JoinOptionsKatılan katmanlar için seçenekler.