Aspose.Gis.Relationship.Joins

Aspose.Gis.Relationship.Joins ad alanı, katmanlara katılmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
JoinOptions Katmanları birleştirme seçenekleri.