Aspose.Gis.Rendering.Colorizers

Aspose.Gis.Rendering.Colorizers ad alanı tarama hücrelerinin oluşturulmasını yapılandırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
BandColorBelirtilen bant indeksi için bant değerlerini ve bir renk bileşenini ilişkilendirir. Minimum ve maksimum arasında doğrusal olarak enterpolasyon yapılacak bant değerleri vardır.
MultiBandColorÇok bantlı renklendirici, raster için kırmızı, yeşil ve mavi bileşenleri belirtir.
NullColorizerBoş Renklendirici hiçbir şey çizmez ve uygulandığı tarama hücresinin oluşturulmasını etkili bir şekilde atlar.
RasterColorizerBir raster oluşturan renklendirici için soyut kök sınıf.
SingleBandColorTek bantlı renklendirici, raster için gri bir bileşen belirtir.