Aspose.Gis.Rendering.Colorizers

Aspose.Gis.Rendering.Colorizers ad alanı, tarama tarama hücrelerinin oluşturulmasını yapılandırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
BandColor Belirtilen bant indeksi için bant değerlerini ve bir renk bileşenini ilişkilendirir. Min ve max arasındaki bant değerleri doğrusal olarak enterpolasyona tabi tutulur.
MultiBandColor Çok bantlı renklendirici, bir raster için kırmızı, yeşil ve mavi bileşenleri belirtir.
NullColorizer NullColorizer hiçbir şey çizmez ve uygulandığı bir tarama hücresinin oluşturulmasını etkin bir şekilde atlar.
RasterColorizer Bir raster oluşturan renklendirici için soyut kök sınıf.
SingleBandColor Tek bant renklendirici, bir raster için gri bir bileşen belirtir.