Class RasterColorizer

RasterColorizer class

Bir raster oluşturan renklendirici için soyut kök sınıf.

public abstract class RasterColorizer

Özellikleri

İsimTanım
static Null { get; }NullColorizer hiçbir şey çizmez ve uygulandığı hücrelerin oluşturulmasını etkili bir şekilde atlar.

Ayrıca bakınız