Aspose.Gis.Rendering.Formats.Bmp

Aspose.Gis.Formats.Bmp ad alanı, BMP biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
BmpRenderer ARenderer oluşturanMap BMP dosyasına.