Aspose.Gis.Rendering.Formats.Bmp

Aspose.Gis.Formats.Bmp ad alanı, BMP format. ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
BmpRendererbirRenderer bu işlerMap BMP dosyasına.