Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg

Aspose.Gis.Formats.Jpeg ad alanı, JPEG formatıyla çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
JpegRendererbirRenderer bu işlerMap JPEG dosyasına.