Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg

Aspose.Gis.Formats.Jpeg ad alanı, JPEG biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
JpegRenderer ARenderer oluşturanMap JPEG dosyasına.