Aspose.Gis.Rendering.Formats.Png

Aspose.Gis.Formats.Png ad alanı, PNG formatı ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
PngRenderer ARenderer oluşturanMapPNG dosyasına.