Aspose.Gis.Rendering.Formats.Png

Aspose.Gis.Formats.Png ad alanı, PNG formatıyla çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
PngRendererbirRenderer bu işlerMap PNG dosyasına.