Aspose.Gis.Rendering.Formats.Svg

Aspose.Gis.Formats.Svg ad alanı, SVG biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
SvgRenderer ARenderer oluşturanMap SVG dosyasına.