Aspose.Gis.Rendering.Labelings

Aspose.Gis.Rendering.Etiketler ad alanı, vektör özelliklerini etiketlemeyi yapılandırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Labeling Etiketler için soyut kök sınıf, etiketlerin özelliklere nasıl yerleştirileceğini açıklayan sınıflar.
LabelingRule için kullanıcı tanımlı bir kuralRuleBasedLabeling .
LabelPlacement Etiket yerleşimi, etiketlerin özelliğin geometrisine göre nasıl yerleştirileceğini belirtir.
LineLabelPlacement Satır etiketi yerleşimi, etiketleri satır boyunca yerleştirir.
NullLabeling NullLabeling uygulandığı bir geometrinin etiketlemesini atlar.
PointLabelPlacement Nokta etiketi yerleşimi, etiketleri geometri merkezlerinin yakınına yerleştirir.
RuleBasedLabeling Kullanıcı tanımlı kurallara göre özelliğe bir etiketleme uygular.
SimpleLabeling Basit bir etiketleme, her özelliğin üzerine etiket yerleştirir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
FontStyle Metne uygulanacak stili belirtir.
LineLabelAlignment Etiketin çizgiyle nasıl hizalanacağını belirtir.
MultipartMode Çok parçalı geometriler içeren özellikler için etiketlerin nasıl oluşturulacağını belirtir.