Aspose.Gis.Rendering.Labelings

Aspose.Gis.Rendering.Labelings ad alanı, etiketleme vektör özelliklerini yapılandırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
LabelingEtiketler için soyut kök sınıf, özelliklerin üzerine etiketlerin nasıl yerleştirileceğini açıklayan sınıflar.
LabelingRuleiçin kullanıcı tanımlı bir kuralRuleBasedLabeling .
LabelPlacementEtiket yerleşimi, etiketlerin özelliğin geometrisine göre nasıl yerleştirildiğini belirtir.
LineLabelPlacementSatır etiketi yerleşimi, etiketleri hat boyunca yerleştirir.
NullLabelingNullLabeling uygulandığı bir geometrinin etiketlemesini atlar.
PointLabelPlacementNokta etiketi yerleşimi, etiketleri geometri merkezlerinin yakınına yerleştirir.
RuleBasedLabelingKullanıcı tanımlı kurallara göre özelliğe bir etiketleme uygular.
SimpleLabelingBasit bir etiketleme, etiketi her özelliğin üzerine yerleştirir.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
FontStyleMetne uygulanacak stili belirtir.
LineLabelAlignmentEtiketin satırla nasıl hizalandığını belirtir.
MultipartModeÇok parçalı geometriler içeren unsurlar için etiketlerin nasıl oluşturulduğunu belirtir.