Enum MultipartMode

MultipartMode enumeration

Çok parçalı geometriler içeren unsurlar için etiketlerin nasıl oluşturulduğunu belirtir.

public enum MultipartMode

değerler

İsimDeğerTanım
All0Parçanın yanında boşluk olduğu sürece geometrinin her parçasının yanına bir etiket yerleştirir.
Any1Tüm geometri için bir etiket yerleştirir.
Largest2Etiket için yer olduğu sürece geometrinin en büyük kısmı için bir etiket yerleştirir.

Ayrıca bakınız