Aspose.Gis.Rendering.Sld

Aspose.Gis.Rendering.Sld ad alanı, SLD içe aktarmayı yapılandırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
SldImportOptionsTarz Katman Tanımlayıcı dosyasını (Sld). içe aktarma seçenekleri