Aspose.Gis.Rendering.Sld

Aspose.Gis.Rendering.Sld ad alanı, SLD içe aktarmayı yapılandırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
SldImportOptions Tarz Katman Tanımlayıcı dosyasının (Sld) içe aktarılması için seçenekler.