SldImportOptions

SldImportOptions class

Tarz Katman Tanımlayıcı dosyasının (Sld) içe aktarılması için seçenekler.

public class SldImportOptions

yapıcılar

İsim Tanım
SldImportOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
LoadInternetResources { get; set; } Aspose.GIS’in İnternet’ten kaynak yüklemesine izin verilip verilmediğini belirler. false , ‘file://’ ile başlamayan mutlak URI’lere sahip şemalar yüklenmez. Varsayılanfalse .

Ayrıca bakınız