Expression

GeometryGenerator.Expression property

Unsur geometrisini bir sembolleştirici için değiştirilmiş olanla değiştirmenin bir yolunu sağlar. Varsayılannull (özellik geometrisini olduğu gibi kullanın).

public Func<Feature, IGeometry> Expression { get; set; }

Ayrıca bakınız