LayeredSymbolizer

LayeredSymbolizer class

Diğer birçok simgeleyiciyi oluşturan bir simgeleştirici.

public class LayeredSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<VectorSymbolizer>

yapıcılar

İsim Tanım
LayeredSymbolizer() Yeni örnek oluşturur.
LayeredSymbolizer(RenderingOrder) Yeni örnek oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Sembolleştiricilerin sayısını alır.
Item { get; } Belirtilen dizindeki sembolleştiriciyi alır.
RenderingOrder { get; set; } Oluşturma sırasını belirler. ByFeatures - özellik için tüm sembolleştiricileri işleyin, ardından sonraki özelliğe geçin.ByLayers - sembolleştirici ile tüm özellikleri işleyin, ardından bir sonraki sembolleştiriciye geçin.

yöntemler

İsim Tanım
Add(VectorSymbolizer) Belirtilen sembolleştiriciyi ekler.
GetEnumerator() Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız