Class LayeredSymbolizer

LayeredSymbolizer class

Diğer birçok sembolleştiriciyi oluşturan bir sembol.

public class LayeredSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<VectorSymbolizer>

yapıcılar

İsimTanım
LayeredSymbolizer()Yeni örnek oluşturur.
LayeredSymbolizer(RenderingOrder)Yeni örnek oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Sembollerin sayısını alır.
Item { get; }Sembolleştiriciyi belirtilen dizinde alır.
RenderingOrder { get; set; }İşleme sırasını belirler. ByFeatures - özellik için tüm sembolleri işleyin, ardından bir sonraki özelliğe geçin.ByLayers - tüm özellikleri sembolleştirici ile işleyin, ardından bir sonraki sembolleştiriciye geçin.

yöntemler

İsimTanım
Add(VectorSymbolizer)Belirtilen sembolleştiriciyi ekler.
GetEnumerator()Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız