Class MarkerCluster

MarkerCluster class

İşaret kümesi sembolleştiricisi.

public class MarkerCluster : VectorSymbolizer

yapıcılar

İsimTanım
MarkerCluster(MarkerCluster)Yeni bir örneğini başlatır.MarkerCluster sınıf.
MarkerCluster(Measurement)Yeni bir örneğini başlatır.MarkerCluster sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
FeaturesBasedConfiguration { get; set; }Bir küme merkezi oluşturmadan önce bu sembolleştiriciyi yapılandırmak için kullanılan bir geri çağırma.
Marker { get; set; }Küme merkezindeki işaretleyici simgeleyiciyi belirtir.
NestedMarker { get; set; }İç içe geçmiş küme noktaları için işaretleyici simgeleyiciyi belirtir. varsayılanNull.

Ayrıca bakınız