MarkerCluster

MarkerCluster class

İşaret kümesi simgeleyicisi.

public class MarkerCluster : VectorSymbolizer

yapıcılar

İsim Tanım
MarkerCluster(MarkerCluster) Yeni bir örneğini başlatırMarkerCluster sınıf.
MarkerCluster(Measurement) Yeni bir örneğini başlatırMarkerCluster sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FeaturesBasedConfiguration { get; set; } Bir küme merkezi oluşturmadan önce bu simgeleştiriciyi yapılandırmak için kullanılan bir geri arama.
Marker { get; set; } Küme merkezindeki işaretleyici sembolleştiriciyi belirtir.
NestedMarker { get; set; } İç içe küme noktaları için işaretleyici simgeleştiriciyi belirtir. VarsayılanNull.

Ayrıca bakınız