Class MarkerLine

MarkerLine class

İşaret çizgisi sembolleştiricisi.

public class MarkerLine : VectorSymbolizer

yapıcılar

İsimTanım
MarkerLine()Yeni bir örneğini başlatır.MarkerLine sınıf.
MarkerLine(MarkerLine)Yeni bir örneğini başlatır.MarkerLine sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
FeatureBasedConfiguration { get; set; }Bir özelliği oluşturmadan önce bu sembolleştiriciyi yapılandırmak için kullanılan bir geri çağırma.
Interval { get; set; }Çizgi boyunca işaretçiler arasındaki aralığı belirtir.
Marker { get; set; }Çizgi boyunca işaretleyici sembolleştiriciyi belirtir.
Offset { get; set; }Orijinal satırdan ofseti belirtir. Pozitif mesafe için ofset giriş satırının sol tarafında olacaktır (hat yönüne göre). Negatif bir mesafe için sağ tarafta olacaktır.
OffsetAlongLine { get; set; }İlk işaretçi için çizgi boyunca ötelemeyi belirtir.
RotateMarkers { get; set; }İşaretçilerin çizgi boyunca döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir.

Ayrıca bakınız