MarkerLine

MarkerLine class

İşaretçi çizgisi simgeleyici.

public class MarkerLine : VectorSymbolizer

yapıcılar

İsim Tanım
MarkerLine() Yeni bir örneğini başlatırMarkerLine sınıf.
MarkerLine(MarkerLine) Yeni bir örneğini başlatırMarkerLine sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FeatureBasedConfiguration { get; set; } Bir özellik oluşturmadan önce bu simgeleştiriciyi yapılandırmak için kullanılan bir geri arama.
Interval { get; set; } Çizgi boyunca işaretçiler arasındaki aralığı belirtir.
Marker { get; set; } Çizgi boyunca işaretçi simgeleyiciyi belirtir.
Offset { get; set; } Orijinal çizgiden ofseti belirtir. Pozitif mesafe için ofset, giriş çizgisinin sol tarafında olacaktır (hat yönüne göre). Negatif bir mesafe için sağ tarafta olacaktır.
OffsetAlongLine { get; set; } İlk işaretçi için çizgi boyunca ofseti belirtir.
RotateMarkers { get; set; } İşaretçilerin çizgi boyunca döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir.

Ayrıca bakınız