Class MarkerPatternFill

MarkerPatternFill class

İşaretleyici desen dolgu sembolleştiricisi.

public class MarkerPatternFill : VectorSymbolizer

yapıcılar

İsimTanım
MarkerPatternFill()Yeni bir örneğini başlatır.MarkerPatternFill sınıf.
MarkerPatternFill(MarkerPatternFill)Yeni bir örneğini başlatır.MarkerPatternFill sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
FeatureBasedConfiguration { get; set; }Bir özelliği oluşturmadan önce bu sembolleştiriciyi yapılandırmak için kullanılan bir geri çağırma.
HorizontalDisplacement { get; set; }Çift yatay çizgideki işaretçiler için yatay ofseti belirtir.
HorizontalInterval { get; set; }İşaretçiler arasındaki yatay aralığı belirtir.
Marker { get; set; }Doldurma için işaretleyici sembolleştiriciyi belirtir.
VerticalDisplacement { get; set; }Çift dikey çizgideki işaretçiler için dikey ofseti belirtir.
VerticalInterval { get; set; }İşaretçiler arasındaki dikey aralığı belirtir.

Ayrıca bakınız