HorizontalDisplacement

MarkerPatternFill.HorizontalDisplacement property

Eşit yatay çizgide işaretçiler için yatay ofseti belirtir.

public Measurement HorizontalDisplacement { get; set; }

Ayrıca bakınız