VerticalInterval

MarkerPatternFill.VerticalInterval property

İşaretçiler arasındaki dikey aralığı belirtir.

public Measurement VerticalInterval { get; set; }

Ayrıca bakınız