MixedGeometrySymbolizer

MixedGeometrySymbolizer class

Geometri tipine göre bir unsur geometrisine doğru sembolleştiriciyi uygular.

public class MixedGeometrySymbolizer : VectorSymbolizer

yapıcılar

İsim Tanım
MixedGeometrySymbolizer() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
LineSymbolizer { get; set; } Katmandaki çizgi geometrileri için kullanılacak bir sembolleştirici belirtir.
PointSymbolizer { get; set; } Katmandaki nokta geometrileri için kullanılacak bir sembolleştirici belirtir.
PolygonSymbolizer { get; set; } Katmandaki çokgen geometrileri için kullanılacak bir sembolleştirici belirtir.

Notlar

Bu, Karma geometri türündeki katmanlar veya geometri koleksiyonları içeren katmanlar için kullanışlıdır.

Ayrıca bakınız