NullVectorSymbolizer

NullVectorSymbolizer class

NullSymbolizer hiçbir şey çizmez ve uygulandığı bir geometrinin oluşturulmasını etkin bir şekilde atlar.

public class NullVectorSymbolizer : VectorSymbolizer

Özellikleri

İsim Tanım
static Instance { get; } Bir örneğini alırNullSymbolizer .

Ayrıca bakınız