RenderingOrder

RenderingOrder enumeration

Oluşturma sırasını belirler.

public enum RenderingOrder

değerler

İsim Değer Tanım
ByFeatures 0 Özelliği tüm sembolleştiricilerle oluşturun, ardından sonraki özelliğe geçin.
ByLayers 1 Tüm özellikleri bir sembolleştirici ile işleyin, ardından bir sonraki sembolleştiriciye özellikleri çizmeye devam edin.

Ayrıca bakınız