Rule

Rule class

için kullanıcı tanımlı bir kuralRuleBasedSymbolizer .

public class Rule

Özellikleri

İsim Tanım
Filter { get; } “Filtre kuralı"nın, özelliğe sembolleştirici uygulayıp uygulamayacağını belirler. Dönersetrue sembolleştirici kullanılır; aksi takdirde özellik atlanır.
IsElseRule { get; } Bu kuralın “else-rule” olup olmadığını gösteren bir değer alır.
IsFilterRule { get; } Bu kuralın “filtre kuralı” olup olmadığını gösteren bir değer alır.
Symbolizer { get; } Özelliğe uygulanacak Sembolleştirici.

yöntemler

İsim Tanım
static CreateElseRule(VectorSymbolizer) Herhangi bir filtre kuralıyla eşleşmediğinde, özelliğe bir sembolleştirici uygulayan yeni kural oluşturur.
static CreateFilterRule(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer) Filtreden her geçtiğinde özelliğe bir sembolleştirici uygulayan yeni kural oluşturur.

Ayrıca bakınız