Class Rule

Rule class

için kullanıcı tanımlı bir kuralRuleBasedSymbolizer .

public class Rule

Özellikleri

İsimTanım
Filter { get; }“Filtre kuralı"nın özelliğe sembolleştirici uygulayıp uygulamayacağını belirler. Dönersetrue sembolize edici kullanılır; aksi halde özellik atlanır.
IsElseRule { get; }Bu kuralın “else-rule” olup olmadığını gösteren bir değer alır.
IsFilterRule { get; }Bu kuralın “filter-rule” olup olmadığını gösteren bir değer alır.
Symbolizer { get; }Özelliğe uygulanacak Simgeleştirici.

yöntemler

İsimTanım
static CreateElseRule(VectorSymbolizer)Herhangi bir filtre kuralıyla eşleşmediğinde özelliğe bir sembolleştirici uygulayan yeni kural oluşturur.
static CreateFilterRule(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer)Filter. özelliğini her geçtiğinde özelliğe bir sembol uygulayan yeni kural oluşturur.

Ayrıca bakınız